Algemene kinesitherapie

Een breed spectrum van aandoeningen komt in aanmerking voor kinesitherapie. Afhankelijk van de problematiek en de context waarbinnen deze zich manifesteert, zal de focus verdeeld worden binnen een combinatie van manuele behandeling, oefentherapie en coaching. Enkele voorbeelden van aandoeningen en revalidaties, waarvoor in onze groepspraktijk een behandeling wordt aangeboden:

- Cardiale revalidatie
- Perifeer arterieel vaatlijden (claudicatio intermittens)
- Respiratoire aandoeningen
- Orthopedische revalidatie (pre- en postoperatief)
- Postnatale revalidatie
- Diabetes
- Obesitas
- Acute en overbelastingsletsels
- Nek- en rugklachten


Logo

Kinepraktijk Oostakker is tijdens werkdagen doorlopend open van 8u t.e.m. 20u.

Er kan afgeweken worden van vermelde openingsuren.

Volg ons op

Contacteer ons

Vendelstraat 13
9041 Oostakker
Tel: 09 251 38 14
Email: info@kinepraktijkoostakker.be